Ruitenwas.
Het pakket streeft naar gebruiksvriendelijke, totale automatisatie van uw gegevens. In de praktijk komt het erop neer om, niet enkel de identificatiegegevens, maar ook een detail van de uit te voeren werkzaamheden per klant en met de juiste frequentie, in te geven in het pakket.

Dagelijks of wekelijks onderzoekt het pakket welke klanten aan de beurt zijn. Men print de werkbonnen uit en de ruitenwassers kunnen de baan op.
Vanuit het pakket kunnen de klanten verwittigd worden wanneer de werkzaamheden gepland zijn. Ook na uitvoering kan de klant automatisch verwittigd worden.

Na de uitvoering van de werken geeft u in of er aan de geplande werkzaamheden iets wijzigde. Nu is alles klaar om de automatische facturatie uit te voeren. De gemaakte facturen kunnen nu verwerkt en doorgeboekt worden naar een boekhoudpakket.
App voor de ruitenwasser.
Ipv werkbonnen te printen kunnen nu de werkbonnen doorgestuurd worden naar een tablet. Uw ruitenwassers hebben altijd de laatste planning mee. De klant kan de digitale werkbon ondertekenen en de ruitenwasser werkt de werkbon af. Op kantoor worden de werkbonnen automatisch afgewerkt en klaargezet voor facturatie.